Keni biznes? Ja si të arrini suksesin e dëshiruar përmes Pyper

Pyper është kompani e hulumtimeve në Kosovë, e cila ndër vite ka dëshmuar rezultate për kompanitë dhe nevojat e tyre. Si kompani hulumtuese ofron një sërë shërbimesh që i përshtaten secilit profil të bizneseve dhe organizatave.

E duke pasur parasysh faktin që jo çdo produkt apo shërbim arrin pritshmëritë, një hulumtim i tregut lidhur me produktin apo shërbimin e juaj do jetë e duhura për ju. Në kuadër të kësaj Pyper ju ofron:

  • Hulumtim të brendit
  • Hulumtim të konsumatorit
  • Testim të produkteve/shërbimeve
  • Matje të kënaqshmërisë së konsumatorit
  • Hulumtim të punonjësve
  • Vlerësim të marketingut
  • Hulumtim të audiencës së TV/radios

Përveç kësaj, Pyper mund të cilësohet si ndihma më e madhe për një numër te madh investitorësh të cilët shpeshherë nuk kanë ndonjë ide të qartë se ku të investojnë, çka kane nevojë klientët, dhe më e rëndësishmja si do të jenë pritshmëritë e klientëve. Përmes Pyper, të gjitha këto dyshime janë më se të mënjanueshme sepse vetë klientët janë ata që ju udhëzojnë se si të veproni dhe paraprakisht ju do të krijoni idenë e saktë të pozicionimit tuaj në treg.

Pyper po ashtu kryen hulumtime të ndryshme si në sferën sociale po ashtu edhe në atë ekonomike, mjedisore e kështu me radhë. Të gjitha këto të dhëna shërbejnë si kompas për organizata dhe entitete të tjera duke i informuar lidhur me gjendjen në vend apo pikët kyçe që duhet adresuar.

Andaj, kontaktoni në [email protected] për të siguruar rrugëtimin tuaj në treg. Me Pyper, ju jeni një hap para të tjerëve.