Kush jemi ne

Pyper është kompani që ofron një gamë të gjerë shërbimesh si rezultat i hulumtimeve të ndryshme që i kryen nëpërmjet aplikacionit mobil Pyper. Kjo infrastrukturë teknologjike iu mundëson të gjithë qytetarëve të marrin pjesë në hulumtime duke u përgjigjur në pyetësor të llojllojshëm.

 

Aplikacioni Mobil

Secili mund të jetë pjesë e Pyper – falas.

SHKARKIMI I APLIKACIONIT

E shkarkoni aplikacionin Pyper në telefonët tuaj të mençur iOS ose android.

REGJISTRIMI

Pas shkarkimit të aplikacionit, duhet të regjistoheni duke i plotësuar rubrikat për të dhënat demografike siç janë gjinia, mosha etj. Këto të dhëna mbeten plotësisht konfidenciale.

SHKARKIMI I APLIKACIONIT

Në Pyper mund t’i plotësoni pyetësorët që publikohen.

SHPËRBLIMI

Për çdo pyetësor që e plotësoni, fitoni rollers të cilët mund t’i konvertoni në mbushje telefonike.

Shërbimet

MATJA E OPINIONIT PUBLIK

Fokusi i këtij hulumtimi është përceptimi i qytetarëve mbi tema të ndryshme që kanë të bëjnë me gjendjen në Kosovë.

HULUMTIMI I TREGUT

Ky shërbim identifikon barrierat e mundshme në fazën e planifikimit apo zhvillimit të ndonjë biznesi.

MONITORIMI DHE VLERËSIMI

Hulumtimi bëhet përgjatë implementimit të projektit dhe u mundëson bizneseve të bëjnë vendimarrjen e duhur, përmirsimin dhe vlerësimin e projekteve.

KËNAQSHMËRIA E KONSUMATORËVE

Pyper ofron informacione mbi kënaqshmërinë e klientëve për produkte dhe/ose shërbime të caktuara.

VLERËSIMI I PRODUKTIT

Ky shërbim parasheh se si do te pritet nga klientët produkti/shërbimi i cili do të lansohet në treg.