Rrite biznesin me Pyper

Aplikacioni i parë mobil për kryerjen e hulumtimeve në Kosovë përmes të cilit ju mund të keni rezultate cilësore në më pak se 48 orë!

Mundësi për të dhëna pa limit!

Pyper mundëson testimin e produkteve, matjen e kënaqshmërisë të klientëve, hulumtim të çmimit si dhe kryerjen e shumë llojeve të hulumtimeve tjera.

Testo kampanja me Pyper!

Pyper mbështet imazhe, audio dhe video me kualitet të lartë në mënyrë që të përsosni kampanjën e re para lansimit.

Introduction

Kompania e hulumtimeve që ka revolucionarizuar mbledhjen e të dhënave në Kosovë

Për të siguruar kualitetin e aplikacionit mobil Pyper janë angazhuar dhjetëra ekspert ndër më të njohurit në Kosovë në fushën e teknologjisë, zhvillimit të softuerit, kodimit statistikor , hulumtimit, sigurimit të cilësisë , konsulencës ligjore e të tjera.

200

Pyetësor me Pyper

25000

Llogari në Pyper

240000

Anketime të kryera

BRENDI DHE KOMUNIKIMI

Ne i ndihmojmë klientët të informohen mbi perceptimin e brendit të tyre në mënyrë që ata të mund ta përmirësojnë imazhin e brendit duke rezultuar kështu në rritjen e biznesit të tyre.

KUPTO KONSUMATORIN

Marrja e mendimeve të klientëve është mënyra e vetme për të kuptuar më shumë rreth produktit/shërbimit tuaj. Këto informata janë thelbësore për të  rritur shitjet.

HULUMTIMI I MUNDËSIVE NË TREG

Duke u informuar për vendin tuaj në treg, rreth konkurrencës, pikave të forta dhe të dobëta të tyre nga përceptimet e qytetarëve ju do të jeni në gjendje të krijoni strategji për t’u rankuar më lart dhe ti’a kaloni konkurrencës.

VENDOSJA E ÇMIMIT

Pyper ofron të dhëna të rëndësishme rreth perceptimit të çmimit për produktin/shërbimin tuaj në mënyrë që çmimi të përputhet me kualitetin e perceptuar të klientëve.

Tek ne mund
të mbështeteni

PËRVOJA JONË

Mënyra inovative dhe e avancuar e hulumtimeve përmes Pyper kamundësuar kryerjen e hulumtimeve nga kompani dhe organizata tëndryshme si rezultat i platformës së saj të avancuar teknologjike, dukerezultuar kësisoji në një çmim të volitshëm për tregun kosovar, për kryerjene hulumtimeve brenda një periudhe të shkurtër dhe po ashtu si rezultat igrumbullimit të të dhënave të pa anueshme.

Shërbimet tona

Hulumtime kuantitative

Pyper është aplikacioni i vetëm në Kosovë për kryerjen e hulumtimeve pjesë
e të cilit janë mbi 25,000 përdorues aktiv nga e gjithë Kosova.
Si pjesë e hulumtimeve, Pyper mbështet imazhe dhe video për të testuar
kampanja dhe dizajne të produkteve të ndryshme. Kësisoji, Pyper ofron
mundësinë për të dhëna pa limit për çdo kompani, organizatë apo
institucion.
Pyper po ashtu ka siguruar që çdo përdorues i aplikacionit të verifikohet përmes ‘user authentication’ duke parandaluar kështu keqpërdorimin e Pyper nga respondentët dhe duke siguruar të dhëna të sakta.
Pyper kryen anketa në terren në të gjithë Kosovën përmes (i) intervistimit me
letër dhe laps (pen and paper interview) dhe (ii) përdorimit të pajisjeve
teknologjike për mbledhjen e të dhënave (computer-assisted personal
interviewing).

Pyper grumbullon të dhëna edhe përmes komunikimeve telefonike.

Hulumtime kualitative

Pyper organizon fokus grupe në të gjithë Kosovën duke ofruar kështu të dhëna cilësore që nxjerrin në pah çështje të ndryshme.

Hulumtimet observuese kanë për qëllim vlerësimin e dukurive shoqërore dhe biznesore. Më saktësisht, Pyper ofron shërbime të vrojtimit për të analizuar dukuritë sociale dhe sjelljet e klientelës me qëllim të krijimit të modeleve (patterns) të cilat mund të nxjerrin të dhëna të rëndësishme për zhvillim të biznesit apo për krijimin e programeve të cilat kanë për qëllim të kenë ndikim në shoqëri.

Hulumtimet e zgjeruara kanë për qëllim të nxjerrin informata cilësore të cilat janë më të vëllimshme sesa hulumtimet tjera kualitative. Këto hulumtime ofrojnë marrjen e hollësishme të informatave në lidhje me çështjen në interes që të fitohet një pasqyrë e mirëfilltë rreth një teme apo ngjarje të caktuar. Si rezultat, këto hulumtime janë të dobishme për entitete të ndryshme, sidomos për biznese dhe organizata joqeveritare.

Pyper kryen hulumtime edhe përmes metodës ‘blerës misterioz’ për të
vlerësuar aspekte të ndryshme të bizneseve, institucioneve dhe organizatave
duke ofruar të dhëna të sakta nga vetë klientët.
Pyper bën rishqyrtimin e literaturës për të identifikuar informacionin e
nevojshëm që mund t’i ndihmoj bizneset, institucionet dhe organizatat.